Λόγια Φωτός και Αγάπης.

Είναι αλήθεια ότι και εμείς κάποτε είμασταν νεκροί για τις παραβάσεις μας και τις αμαρτίες μας '' πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών '' (Εφεσίους β:1-3). Γνωρίζοντας όμως ο Θεός ότι όλα αυτά γινόντουσαν στην άγνοιά μας, και ότι η καρδιά μας δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί τους λόγους Του, '' πλούσιος ων εις έλεος δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, '' ( Εφεσίους β:4 ), μακροθυμούσε και μακροθυμεί για κάθε ψυχή που έχει προγνωρίσει ότι θα πιστέψει και θα δώσει τη καρδιά σ' Αυτόν. Καθώς λοιπόν…Read more
Kαι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει Ιωάννης κεφ. η’ 32

Kαι θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει Ιωάννης κεφ. η’ 32

Έχουμε πραγματικά ανάγκη να ελευθερωθούμε από κάτι; Οι Φαρισαίοι δεν καταλάβανε τον λόγο που τους είπε ο Κύριος γι’ αυτό και αντιδράσανε και του απάντησαν ότι δεν γίνανε δούλοι κανενός ποτέ και ότι είναι σπέρμα του Αβραάμ .Ας πάμε τώρα στον σημερινό άνθρωπο που έχει φαινομενικά μια ελευθερία στην ζωή του να κάνει ότι θέλει,χωρίς αυτό βέβαια να είναι αντίθετο στο νόμο.‘ Ετσι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να μπει στο internet, να πάει σινεμά, να βγει έξω να διασκεδάσει , να πάει ταξίδια , να κάνει καριέρα και ότι άλλο μπορεί να βάλει στόχο…Read more
Η Αγάπη Ουδέποτε Εκπίπτει «Τώρα δε μένει Πίστις, Ελπίς, Αγάπη. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η Αγάπη»  (Κορ. ιγ΄13)

Η Αγάπη Ουδέποτε Εκπίπτει «Τώρα δε μένει Πίστις, Ελπίς, Αγάπη. Μεγαλυτέρα δε τούτων είναι η Αγάπη» (Κορ. ιγ΄13)

Α λήθεια υπάρχει κάτι στις μέρες μας (έσχατες κατά τον Λόγο του Θεού) που να μην εκπίπτει; Ακόμα και οχρυσός που κάποιοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους, εκεί που έχει ανωδική πορεία συμβαίνοντας ένα απρόοπτογεγονός παίρνει την κατιούσα.Μπροστά στο βωμό του χρήματος (μαμωνάς της αδικίας) όλα εκπίπτουν, τίποτα δε μένει σταθερό.Υπάρχει μια συνεχής μεταβολή. Τα πάντα «ρει», όπως έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Οι συγχωνεύσεις έχουν την τιμητική τους με όλες φυσικά τις συνέπειες. Όλος ο κόσμοςανησυχεί - απορεί - αναρωτιέται τι θα γίνει και που θα πάμε. Άραγε δεν υπάρχει κάτι σταθερό που να μηνεπηρεάζεται - μεταβάλλεται ή να μην υποβαθμίζεται; 71Read more
Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου,η ανάσταση και η ζωή. ( Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η.12, ια.25)

Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου,η ανάσταση και η ζωή. ( Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο η.12, ια.25)

Σε όλους τους ανθρώπους έρχονται κάποια στιγμή οι σκέψεις: «γιατί ζω, γιατί πρέπει να πεθάνω, υπάρχει αιώνια ζωή, υπάρχει θεός, που βρίσκεται, πως μπορώ να τον γνωρίσω, τι είναι το καλό και το κακό, θα έχω κάποια ωφέλεια αν εκλέγω στη ζωή μου το καλό». Για να απαντηθούν τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου υπήρξαν και υπάρχουν θρησκείες, θεωρίες, φιλοσοφίες, ρεύματα, απόψεις.Όλα αυτά προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τη θέληση και τη σκέψη του Θεού, να αποδείξουν την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του και να αποκρυπτογραφήσουν το νόημα της ύπαρξης του κόσμου και του ανθρώπου μέσα…Read more